Categorieën
Bestuur

Corona Haaglanden

Er zijn nieuwe regionale regels. Voor de wedstrijden bij Lynx Korfbal betekend dit in het kort het volgende:

De regel is ouders (=publiek) mogen het terrein niet op en de kantine is dicht.

  • LET OP! Ook broertjes/zusjes worden gezien als publiek en mogen dus niet op het terrein verblijven.
  • Bezoekers moeten auto’s/vervoer clusteren. Bij E/F-teams mogen twee chauffeurs het terrein op als begeleider, bij de D/C zijn dat er drie.
  • Ouders van kinderen met een diagnose ASS (korfbal+), mogen mee het terrein op als begeleider.
  • Je mag pas op het kunstgras als de andere teams er af zijn, dus zorg dat je het kunstgras na de wedstrijd direct verlaat. 
  • LET OP! Zorg voor een bidon, de kantine is dicht – dus ook geen limonade!
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/09/28/aangescherpte-maatregelen-om-de-verspreiding-van-het-virus-terug-te-dringen
https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/sport/voor-sportverenigingen/coronavirus-informatie-voor-sportaanbieders.htm
Categorieën
Bestuur

Ringen en kleuren van Lynx

In het verleden hebben we mooie artikelen gehad over de betekening van het logo en de kleuren van Lynx. Leuk om even terug te lezen…

Categorieën
Bestuur

Nooit meer sponsorkliks vergeten

Zoals je wellicht weet werkt Lynx met SponsorKliks samen. Een uniek concept dat ons inkomsten oplevert maar helaas nog te vaak vergeten wordt.

Om het optimale uit deze samenwerking te halen (en dus meer opbrengsten voor Lynx) verzoeken wij je vriendelijk de SponsorKliks Chrome browser extensie te installeren.

Deze zorgt ervoor dat je Lynx automatisch sponsort wanneer je bij deze webwinkels shopt. Het vergeten van onze SponsorKlikspagina wordt dus tot een minimum beperkt!

Help ons de clubkas spekken, het kost je immers niets extra.

Alvast bedankt voor je hulp en begrip!

Categorieën
Bestuur

Grote clubactie 2020

Lynx korfbal gaat verantwoord loten verkopen met de Grote Clubactie

Zaterdag 19 september start de landelijke lotenverkoop van de Grote Clubactie. Ook wij doen mee en we willen natuurlijk zoveel mogelijk loten verkopen. Dit jaar zetten we ons in voor ons jubileumfeest! De boekjes worden deze week bij de trainingen uitgedeeld.

Een lot kost €3,-, waarvan 80% (dus €2,40 per lot) direct naar onze clubkas gaat.

Verantwoord loten verkopen

Jeugdleden zullen via het verkoopboekje op een verantwoorde manier loten gaan verkopen, die veilig is voor zowel de verkopers als de kopers. Zo staat op de voorzijde van het boekje een online verkooplink en QR-code, die verkopers kunnen delen of kopers op afstand kunnen scannen met hun telefoon. Hoe dit in z’n werk gaat, zie je in dit instructiefilmpje.

Extra inkomsten hard nodig

We gaan er met z’n allen vol voor en hopen ons doel te behalen met behulp van de steun van familie, vrienden en inwoners uit de omgeving! Juist nu kunnen we die extra steun goed gebruiken.

Lever (volle) boekjes uiterlijk 14 november, maar het liefst zo snel mogelijk(!) in bij Marcel of Karin.

Heel erg bedankt voor jullie steun en inzet!

Categorieën
Bestuur

Nieuwe spelregels 2020

Per 1 september 2020 zijn de nieuwe spelregels van de IKF van toepassing.

In de oude versie van de spelregels werd alles tot in detail uitgeschreven en werden de uitgangspunten van de sport niet altijd helemaal gevolgd. De IKF is nu ‘van de grond af aan’ begonnen met het opnieuw opschrijven van de spelregels. De herziene spelregels zijn gebaseerd op de basis van onze sport. Geen dribbelen of loopacties met de bal, maar verplicht samenspel rondom een doel (de korf) dat vanuit 360 graden benaderbaar is. Het balbezit is beschermd en alle spelers zijn zowel aanvaller als verdediger. De regels zijn ook opgesteld vanuit de visie dat de scheidsrechter een spelleider is; de scheidsrechter maakt het mogelijk dat de spelers met elkaar kunnen wedijveren. Voor de IKF komt hier nog bij dat korfbal altijd door een gelijk aantal mannen en vrouwen wordt gespeeld.

De IKF vertegenwoordigt 70 landen, waarvan Nederland veruit het grootste korfballand is. De internationale commissie die de spelregels opstelt heet het Playing Rules Committee (PRC) en daarin zitten vertegenwoordigers uit België, Hongkong, Portugal en Nederland. Het bestuur van de IKF stelt uiteindelijk de spelregels vast. Met de vernieuwing is geprobeerd om de regels te vereenvoudigen en enkele overbodige af te schaffen.

Naast de spelregels bestaan de zogenaamde Competition Regulations. Hierin kunnen landen maatwerk leveren. Voor het KNKV bijvoorbeeld, dat een afwijkend aantal mannen en vrouwen mee kan doen bij jeugd- en breedtekorfbal en dat er acht wisselspelers op de bank mogen (spelregels staan maximaal zes toe). In Nederland zijn de Competition Regulations onderverdeeld in het Reglement van Wedstrijden, bestuursbesluiten en een enkel raadsbesluit.

De diverse documenten:

Spelregels korfbal 2020

Dit document bevat alle spelregels, zoals die per 1 september 2020 van toepassing zijn.

Spelregels – uitzonderingen of aanbevelingen voor wedstrijdregels

Met deze competition regulations (CR) geeft de IKF, zoals genoemd, ruimte aan de nationale bonden om maatwerk te leveren. Dit vindt z’n weerslag in de bestuurs- en raadsbesluiten.

De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd in de bestuursbesluiten om het maatwerk van het KNKV te verankeren:

  • 4.2 Vervangende spelers: is verwerkt in bestuursbesluit 3.02 banken, coach en vervangende spelers
  • 5.2 Speeltijd: is verwerkt in bestuursbesluit 3.16 time-out, wedstrijdduur en afronding wedstrijd
  • 5.5 doelpunten: is verwerkt in bestuursbesluit 3.16 time-out, wedstrijdduur en afronding wedstrijd

De overige optionele mogelijkheden waren reeds vermeld in de diverse bestuurs- en raadsbesluiten.

Spelregels veldkorfbal

In dit document zijn alle afwijkingen voor de veldcompetitie, ten opzichte van de ‘Spelregels korfbal 2020’, vermeld.

Spelregels dameskorfbal

In dit document zijn alle afwijkingen voor de damescompetitie (veld en zaal), ten opzichte van de ‘Spelregels korfbal 2020’, vermeld.

Spelregels korfbal 2020 – wijzigingen toegelicht

In dit document zijn de wijzigingen ten opzichte van het oude spelregelboek op hoofdlijnen toegelicht.

Vragen?

Deze kun je stellen via het ticketsysteem

Het document met veel gestelde vragen aangaande de spelregels zal vanaf heden opnieuw opgebouwd worden a.d.h.v. de relevante vragen die gesteld gaan worden.