Categorieën
Uncategorized

Sportiviteit: korfbal scoort het hoogst

Hoe sportief verloopt de gemiddelde sportwedstrijd in Nederland en hoeveel excessen vinden jaarlijks in de amateursport plaats? Deze vragen heeft Mulier Instituut in de afgelopen zes jaar beantwoord bij het monitoren van het programma ‘Naar een veiliger sportklimaat’ (VSK). Bij de teamsporten waarbij contact is tussen beide teams scoort korfbal op sportiviteit het hoogst, dankzij het gemengde karakter.

Mulier Instituut deed onderzoek onder diverse groepen, die betrokken zijn bij de Nederlandse sport. ‘Tussen 2012 en 2018 zijn sporters, toeschouwers, kaderleden, arbitrage en niet-sporters bevraagd, registratiesystemen geraadpleegd en zijn bondsmedewerkers tuchtzaken geïnterviewd’, zo valt te lezen in de Monitor Sportief wedstrijdgedrag 2018.

Korfbal
‘Teamsporten waarbij contact is tussen beide teams ?? dus zonder een net ertussen zoals bij (beach)volleybal – hebben een vergelijkbare verdeling van (zeer)positieve, negatieve en excessieve gedragingen. Alleen korfbal vormt hierop de uitzondering (zie figuur 3.3). Het hogere aandeel van de (zeer) positieve gedragingen bij deze sport komt vooral door de relatief grote hoeveelheid gemengde wedstrijden .Gecontroleerd voor geslacht blijkt dat het aandeel groene gedragingen in korfbal vergelijkbaar is aan hockey, voetbal en andere teamcontactsporten. De aanwezigheid van vrouwen maakt dat over het algemeen in wedstrijden minder negatieve gedragingen voorkomen.’

Gert-Jan Kraaijeveld, manager Korfbalparticipatie bij het KNKV, is blij met de uitkomsten, maar niet verrast: “In het Strategisch plan 2018+ hebben we als bond expliciet vermeld dat een korfbalvereniging een aanbod heeft voor jong en oud. Door het gemengde karakter – mannen en vrouwen sporten in gelijkwaardigheid met elkaar ?? ervaren wij dat korfbal een veilig en sociaal karakter kent, ondanks dat het er op het veld vaak volop gestreden wordt. Dit blijkt dus ook uit het rapport van Mulier.”

KNKV zet in op gender equality
Kraaijeveld vervolgt: “We zijn gezegend met een veilig sociaal karakter en zetten ons in om dit te behouden.  Zo hebben we ons achter het VSK-programma geschaard onder de noemer Korfbal Zichtbaar Sportief. Voor 2019 staat het thema gender equality – gelijkwaardigheid van man en vrouw – nadrukkelijk op de agenda. Het gaat niet enkel om de gemengde teams, maar ook om de gemengde bezetting van besturen en scheidsrechters plus trainers/coaches op het hoogste niveau. Op 13 april organiseren we voorafgaand aan de Cashback World Korfbal Leaguefinale in de Ziggo Dome het Korfbalcongres 2019 en ook dan is gender equlity een belangrijk thema.”

De Monitor Sportief wedstrijdgedrag 2018 is hier te downloaden. Bron: knkv.nl