Categorieën
Uncategorized

Hoe werkt de puntenscore in het breedtekorfbal?

Sinds een aantal jaar worden de teams automatisch ingedeeld via SportLink. U heeft de trainers of Patrick hier vast al een keer over horen spreken, maar hoe werkt dit nu eigenlijk? Hieronder meer…

De competitie indeling wordt voor een groot deel bepaald door de puntenscore die toegekend wordt aan de teams. We krijgen regelmatig vragen hoe deze puntenscore tot stand komt of de vraag van vereniging om tot in detail de puntenscore van een team of van alle teams in een poule uit te leggen. Transparantie is belangrijk, alleen in de fase van het maken van het programma ontbreekt de tijd om tot in detail uit te leggen hoe de score van een bepaald team tot stand is gekomen. Vandaar dat we nu zo uitgebreid mogelijk op een rijtje gaan zetten hoe dit in zijn werk gaat.

Historie

Tot een aantal jaren geleden gaven de verenigingen hun teams op in vier categorieën, te weten wedstrijdkorfbal, breedtekorfbal hoog, breedtekorfbal midden of breedtekorfbal laag. De ervaring was dat een ruime meerderheid van de teams opgegeven werd voor breedtekorfbal laag, een klein deel voor breedtekorfbal midden en een nog kleiner deel voor breedtekorfbal hoog.  Met die opgave is echter geen indeling te maken. Het aantal teams opgegeven voor BK hoog is zo klein, dat de reisafstanden onacceptabel groot worden. Verder is het niveauverschil tussen de teams opgegeven  voor BK laag dan zo groot dat er vele grote uitslagen te noteren zijn, als je de teams zonder verder op sterkte te letten indeelt , het geen eigenlijk zou moeten kunnen.  Dat betekent dus dat de opgave van de clubs door ons op één of andere wijze moet worden gecorrigeerd.  Geeft een club bv 3 of 4 E-teams op, dan kun je ongeacht het door de club opgegeven niveau 1 team indelen in de 1e klasse, 1 of 2 in de 2e klasse en 1 in de derde klasse.  Ook kun je kijken naar hoe teams het in het verleden deden en of clubs vaker teams zwakker opgaven dan ze waren.  Dat kost echter veel tijd en vereist veel kennis en ervaring met de opgaves van de clubs door de jaren heen bij de planners.  In het verleden was het mogelijk om zo de opgaven te corrigeren, omdat de indelingen niet werden gemaakt door maar 5 planner,  maar in afdelingen door de ACC (Afdelings Competitie Commissie) en de AJC ( Afdelings Jeugd Commissies).  Dat betekende veel meer personen die de indeling maakten (10 x meer dan nu)  en die hadden te maken met veel minder clubs en teams.  Zo gaat het nu niet meer en dus moeten de opgaven van de clubs op een andere wijze gecorrigeerd of gedaan worden.

Vanuit een aantal verenigingen in Zeeland is een paar jaar jaren terug een voorstel gekomen om te kijken naar de resultaten van voorgaande competities op individueel niveau. Dit is de basis geweest voor de huidige manier van werken.

Huidige opgave

Verenigingen vragen we  tegenwoordig exact op te geven wie naar verwachting in welk team komt, en waar dat lid in de voorgaande competities gespeeld heeft. Daarnaast heeft de vereniging alleen nog de keuze tussen wedstrijdkorfbal en breedtekorfbal. Cruciaal is hierbij dat verenigingen dit met de nodige zorgvuldigheid doen, want elk verkeerd oud team heeft invloed op de puntenscore.

Berekening puntenscore

Allereerst krijgen teams punten op basis van de resultaten in de competitie. Hieronder een voorbeeld van hoe dat in principe werkt. U ziet hier de eindstanden in twee poules. Aller eerst krijgen alle teams basispunten voor de klasse waarin ze spelen, zie kolom kp (C 3eklasse 75 punten, C 4e klasse 65 punten).  Vervolgens krijgen teams punten voor  de behaalde winstpunten.  Het maximale aantal punten dat een team kan behalen is het verschil in basispunten tussen de twee klassen. Verder levert ook het doelsaldo nog plus of minpunten op, zie kolom dp.  Deze zaken opgeteld geven een teamscore, kolom tot.

      ws   pu

ds

kp

wp

dp

tot

C3A

1

Team 1

6

12

21

75

10,0

3,5

88,5

C3A

2

Team 2

6

8

23

75

6,7

3,8

85,5

C3A

3

Team 3

6

4

-16

75

3,3

-2,7

75,6

C3A

4

Team 4

6

0

-28

75

0,0

-4,7

70,3

      ws   pu

ds

kp

wp

dp

tot

C4A

1

Team 5

6

11

11

65

9,2

1,8

76,0

C4A

2

Team 6

6

7

16

65

5,8

2,7

73,5

C4A

3

Team 7

6

7

11

65

5,8

1,8

72,6

C4A

4

Team 8

6

6

0

65

5,0

0,0

70,0

C4A

5

Team 9

6

4

-11

65

3,3

-1,8

66,5

C4A

6

Team 10

6

4

-13

65

3,3

-2,2

66,1

C4A

7

Team 11

6

3

-14

65

2,5

-2,3

65,2

 

Zouden we op basis van de totaalpunten nu een nieuwe indeling maken dan zou poule C3A bestaan uit de teams 1, 2, 3 en 5 en C4A uit 4, 6, 7, 8, 9, 10 en 11 of C3A teams  1, 2, 3, 4, 5, 6 en  7 en C4A teams 8, 9, 10 en 11. Voor zowel team  4 als team  8 geldt dat  zij in poule C3A waarschijnlijk alle wedstrijden gaan verliezen. Team 4 heeft dat in de huidige competitie  ook al gedaan, dus dat zou een reden kunnen zijn om team 8 in C3A in te delen en team 4 in C4A ondanks de iets lagere score.

In het voorbeeld zijn de basispunten, zoals toen we met dit systeem begonnen, nog gebaseerd op de klasse waarin teams spelen, maar anders dan in het wedstrijdkorfbal zijn in het breedtekorfbal de poules niet gelijkwaardig qua sterkte, dus corrigeren we de klassepunten voor de poulesterkte. Als je er vanuit gaat dat op het veld alle poules gelijkwaardig zijn en van de poules A t/m D vervolgens de nummers 1 en 2 in de eindstand in zaalpoule A worden ingedeeld en de nummers 3 en 4 in zaalpoule B, dan is het duidelijk dat zaalpoule A sterker is dan zaalpoule B en ze dus een verschillende basisscore moeten hebben   Basisscore zaalpoule A wordt bv 75 (klassepunten) + 4  is 79 en basisscore poule B wordt dan 75 (klassepunten) –4 is  71. Ook als in de poule A bv de D1-teams van clubs zijn ingedeeld en in poule B de D2-teams van dezelfde clubs, mag  verwacht worden dat de A-poule sterker is dan de B-poule en dus wat meer basispunten moet krijgen.  In het begin was de grootte van de correctie nattevingerwerk , maar nu we langer werken op deze wijze kun je de basissterkte van elke poule objectief berekenen op grond van de gegeven van voorgaande competitie. Verderop leest u hoe we dat nu doen.

Probleem 1:  Teams ontwikkelen zich gedurende de competitie en de ene ploeg meer dan de andere, dus eindscore zegt niet altijd iets over het eindniveau. Team 8 kan bv de punten hebben behaald door de competitie heen door te winnen van de ploegen 9, 10 en 11, maar het kan ook dat ze  in de loop van de competitie vooruitgingen en beter werden en dus  begonnen met verliezen van team 10 en 11, vervolgend gelijkspeelden tegen team 9, wonnen van 6 en 7 en weer gelijkspeelden van team 1. In het laatste geval is de voor team 8 berekende score in feite te laag. Ze zouden eerder de score van team 5 moeten hebben.

Probleem 2: Als de eerste indeling juist is, dan is dus team (1 tot ) 4 beter dan team 5 (tot 11). De scores op basis van de eindstanden geven dan dus geen  juist beeld. In de volgende competitie zou dan echter team 4 weer meer scoren dan team 5 en omdat we kijken naar het resultaat van meer oude competities wordt dat in grote lijnen rechtgetrokken.

Op de hiervoor beschreven wijze berekenen we voor alle teams in de voorgaande competities een sterktescore.  Vervolgens is het aan de clubs om hun teams voor de volgende competitie op te geven. Dat gaat via het A2-formulier en door het opgeven van spelers in teams.  Hieronder een schematisch voorbeeld.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

V

Z

Speler

N

Z

V

N

Z

V

D2

D2

Speler 1

E1

E1

E1

-2

D2

D2

Speler 2

E1

E1

E1

D2

D2

Speler 3

E1

E1

E1

D2

D2

Speler 4

D2

D2

D2

1

 

In kolom 1 is ingevuld in welke team betreffende speler naar verwachting gaat spelen in de najaarsveldcompetitie en in kolom 2 in welk zaalteam. In kolom 4, 5 en 6 is ingevuld in welk teams de spelers korfbalden in najaars-, zaal- en voorjaarscompetitie.  Voor elke speler kunnen we nu een sterktescore berekenen op basis van de scores van de teams in de voorgaande competities. Daarin telt de meest recente competitie zwaarder dan de oudste. Vervolgens middelen we de scores van de spelers tot een puntenscore voor de nieuwe ploeg.

Een team bestaat uit meerdere spelers. Zij dragen elk bij aan het resultaat in de competitie, maar de ene speler is beter dan de andere.  De puntenscore is daarmee het gemiddelde van de spelers van de ploeg en iedere speler brengt vervolgens die gemiddelde score mee naar de nieuwe ploeg. Was hij echter beter dan gemiddelde speler van de oude, dan neemt hij te weinig punten mee naar de nieuwe ploeg. Was hij juist een mindere spelers, dan brengt hij teveel punten mee.  Hiervoor kan de club corrigeren in de kolommen 7, 8 en 9.  Als van de oude E1-ploeg speler 1 zwakker was dan gemiddeld kan hem een correctiescore (bv -2) worden gegeven. Een andere speler van de oude E1-ploeg, die bv in de D1 gaat spelen, moet dan een score (+2) krijgen, want het gemiddelde van de correcties moet nul zijn. Maximale correctie is op dit moment plus of min 4 punten.

In teams worden ook nieuwe leden ingedeeld. Bij de C-jeugd en ouder zijn dat er maar zo weinig en bijna altijd ook spelers, die niet geheel nieuw zijn, maar al eerder (elders) korfbalden. Zij worden daarom niet meegeteld in de sterkteberekening. Nieuwe spelers in D- E en F-teams tellen wel mee. Zij brengen een lager puntenaantal in dan dat van de laagste klasse in de betreffende leeftijdscategorie. Hierbij kijken we ook naar de leeftijd van dat nieuwe lid. Een 7 jarige brengt 5 punten minder in dan een 8-jarige, etc. Tenslotte kijken we nog naar de gemiddelde leeftijd van de teams bij de C-F-jeugd. Een team dat gemiddelde een jaar jonger is dan een andere ploeg krijgt daardoor 5 punten minder. Dit hebben we dit jaar voor het eerst gedaan als gevolg van reacties op de concept veldindeling  en we moeten nu bekijken hoe dat heeft uitgepakt en of 5 punten dan het juiste aantal is.

Probleem 1:  A2-formulier wordt onjuist ingevuld.
– Club vult in de kolommen 4, 5 en/of 6 de verkeerde oude ploeg in.  Vorig jaar werd daar regelmatig een team ingevuld dat er in die competitie helemaal niet was. Daarom kan er nu alleen een ploeg worden ingevuld die daadwerkelijk aan de competitie deelnam.
– Niet alle spelers van de nieuwe ploeg worden opgegeven. Nieuwe leden, die pas na de zomervakantie gaan spelen, staan vaak nog niet in sportlink vermeld en kunnen dan ook niet worden geïmporteerd  in het A2-formulier en worden dan gemakshalve ook niet vermeld bij de nieuwe ploeg. Die krijgt dan een hogere score dan eigenlijk zou moeten. Nieuwe leden kunnen er op het A2-formulier echter gewoon bijgetikt worden en wel worden ingedeeld, zodat de juiste score kan worden berekend.

Probleem 2: Sterkte nieuwe spelers. Bij de E- en F-jeugd stromen veel nieuwe spelers in. Die worden allemaal op dezelfde wijze meegenomen bij de sterkteberekening van de nieuwe ploeg, maar tussen die spelers zit veel verschil. Sommige spelers hebben al 3 jaar kangoeroeclub achter de rug, anderen zijn geheel nieuw, sommigen zijn natuurtalenten, anderen duidelijk niet.

Probleem 3: Spelers uit andere teams. Zoals geschreven brengen spelers punten in vanuit de oude ploeg waarin ze speelden. Het komt daar voor dat bv een E2-team bestaande uit 4 spelers wekelijks wordt aangevuld met veel betere spelers uit de E1. Door die E1-spelers presteert het team beter dan anders het geval zou zijn. De 4 basisspelers lijken daardoor ook veel sterker dan ze daadwerkelijk waren. De clubs kan ook geen gebruik maken van de mogelijkheid om spelers correctiepunten te geven, want ze zouden allemaal minpunten moeten krijgen, maar degenen die de pluspunten zouden moeten krijgen speelden in E1.

Berekening zaalscore

Zoals hiervoor beschreven hebben we voor alle voor de najaarsveldcompetitie opgegeven teams via de A2-formulieren van mei een puntenscore berekend en daarmee een indeling gemaakt.

Begin september  hebben we voor de  gemengde teams om geactualiseerde A2-formulueren gevraagd, zowel voor wat betreft de najaarsveld- als de zaalopgave.  Op basis van die nieuwe opgave hebben we de puntenscores van de najaarsveldteams opnieuw berekend en vervolgens per poule het gemiddelde van de teams in die poule bepaald. Dat gemiddelde is vervolgens de basisscore voor die poule. Dus waar we in eerste instantie uitgingen van basispunten per klasse, heb je nu basispunten per poule.

Vervolgens zijn de teams gaan korfballen en hebben we wekelijks de puntenscore van elk najaarsveldteam berekend op de hiervoor beschreven wijze. In het begin was die natuurlijk onnauwkeurig, omdat teams pas enkele wedstrijden hadden gespeeld en nog niet tegen iedereen, maar in loop van het seizoen verbeterde dat en werden de verschillen in puntenscore van een team van de ene naar de volgende week kleiner.  De puntenscore werd nu overigens niet berekend op basis van de echte tussenstanden, maar op basis van een genormaliseerde tussenstand, waarin elk team twee  wedstrijden speelt tegen elke andere ploeg.  Heeft een ploeg A1 pas één wedstrijd gespeeld tegen ploeg B, dan telt die wedstrijd 2x mee in de stand.

Wekelijks hebben we ook de scores voor de opgegeven zaalteams berekend.  Daarin hebben we meegenomen de punten die door de spelers zijn ingebracht vanuit de drie competities van 2015-2016 en de najaarscompetitie 2016. De punten van de najaarscompetitie zijn hierbij met de week zwaarder gaan meetellen, tot nu 80%.  De indeling is de afgelopen weken daarom ook steeds aangepast aan de actuele score als daar aanleiding voor was én als het qua programmering kon, want niet elke club heeft onbeperkt zaalruimte tot haar beschikking. Dat betekent dat sommige teams een bepaald speelnummer moeten hebben en dus alleen geruild kunnen worden tegen andere teams met hetzelfde speelnummer of kunnen worden ingedeeld in een andere poule waar dat speelnummer nog vrij is.

Evaluatie

Na afloop van een competitie leggen de eindstanden naast de berekende puntenscores en kijken of de puntenscores de eindstanden redelijk voorspelden en zo nee of daarvoor reden voor te vinden is. Hieronder twee voorbeeldpoules van dit najaar, met eerst de gemiddelde leeftijd en puntenscore team op basis van de mei opgave en daarna op basis A2-formulier september en tenslotte behaalde aantal winstpunten en doelsaldo

 

lft

pu

 

lft

pu

 

 

 

 

Poule A veld

mei

mei

sep

sep

wp

ds

1

Team 1

7,0

59

7,0

59

12

60

2

Team 2

7,0

46

7,0

46

8

26

3

Team 3

6,8

43

6,8

43

4

-31

4

Team 4

7,0

47

7,0

46

0

-55

Poulegemiddelde

49

49

lft

pu

 

lft

pu

 

 

 

 

Poule B veld

mei

mei

sep

sep

wp

ds

1

Team 5

6,8

30

6,8

31

12

121

2

Team 6

7,0

34

7,0

34

8

15

3

Team 7

6,9

32

7,0

34

4

-27

4

Team 8

6,0

37

6,3

19

0

-109

Poulegemiddelde

33

30

 

De op papier sterkste ploeg in poule A bleek dat in de praktijd ook duidelijke te zijn. De andere teams  leken aan elkaar gewaagt te, maar in de praktijk was er toch een duidelijk verschil. Verder was in deze poule de verwachte teamsamenstelling in mei vrijwel gelijk aan de werkelijke samenstelling in september.

In de B-poule springt vooral team 8 eruit, maar daar was de teamsamenstelling in september heel anders in verwacht in mei. In mei was de score voor de ploeg nog 37 punten en paste die prima in de poule, maar in september was die voor de werkelijk ploeg nog maar 19. Logisch dus dat die ploeg dit najaar dik verloor van de andere teams.

Als we op deze manier globaal kijken naar resultaten dan blijkt de puntenscore in het algemeen goed te werken bij D-jeugd en hoger en wat minder bij de E- en F-teams. Dat laatste is logisch omdat daar veel nieuwe leden worden ingepast, van een wisselend niveau, en omdat daar clubs nieuwe leden (te) vaak niet opgeven op A2-formulier. Daarnaast kan één speler veel scoren en daarmee de score voor het hele team bepalen en als dan geen gebruik wordt gemaakt van de optie om correctiepunten toe te kennen lijkt de speler in de nieuwe ploeg te zwak en de anderen juist te sterk. Juist invullen van A2-formulier is daarom van groot belang voor de eigen ploeg(en) en de tegenstanders.  En ook het inzenden van een gecorrigeerd A2-formulier als de teamsamenstellingen drastisch wijzigen.

Toekomst

De bedoeling op de langere termijn is dat we verenigingen niet meer gaan vragen om op te geven waar een speler in gespeeld heeft het voorgaande jaar, maar dat we deze info uit de historie van het Digitaal Wedstrijd Formulier halen en de foutmarge dus nog kleiner wordt.