Categorieën
Uncategorized

Aantrekkelijk training geven

De hogeschool Windesheim heeft onderzoek gedaan naar het sportplezier van kinderen. De resultaten zijn inmiddels bekend geworden.

1. Trainers moeten kinderen controle geven over hun leerproces

2. Trainers moeten hun trainingsinhoud afstemmen op de behoeften van het kind

3. Trainers moeten de kinderen op de juiste wijze complimenteren

4. Trainers moeten persoonlijke aandacht geven

Lees het artikel hier.