Categorieën
Uncategorized

Cursussen voor trainers/coaches

Ook komend seizoen zijn er weer veel cursussen beschikbaar voor onze trainers en coaches. Lees het snel door, want misschien zit er wel iets voor jou tussen!

Er is meer te winnen: coachen op sociaal gedrag

Je bent een ervaren trainer/coach en wil graag je kennis en ervaring inzetten binnen de eigen vereniging. Je kunt met Coach de coach een bijdrage leveren door wat minder ervaren trainers/ coaches van de club te coachen in de praktijk. Jij ondersteunt hen bij het creëren van een sociaal veilig, plezierig en ontwikkelingsgericht sportklimaat…
Meer informatie en inschrijven

Themagericht trainen en coachen van 6- tot 12-jarigen

Kinderen in leeftijdsgroep 6 tot 12 jaar zijn volop in ontwikkeling: ze worden zich bewust van wat ze goed of juist minder goed kunnen. Ze leren zich verhouden tot anderen (leeftijdsgenoten en volwassenen), ontwikkelen hun eerste zelfbeeld…
Meer informatie en inschrijven

Themagericht trainen en coachen van pubers

Jongeren in de puberleeftijd zijn druk bezig een eigen identiteit te ontwikkelen. De hormonen gieren door het lijf, ze spiegelen zich constant aan anderen, zoeken grenzen op en zijn altijd op zoek naar het nut en de zin van de opdrachten die ze krijgen…
Meer informatie en inschrijven

Trainen en coachen van jeugd met (risico op) overgewicht

Voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt ook voor (het risico op) overgewicht en obesitas. Kinderen op jonge leeftijd al bewust maken van…
Meer informatie en inschrijven

Trainen en coachen van jongeren met autisme

Kinderen en jongeren met autisme vinden het lastig te bedenken welke sport ze leuk vinden. Ze moeten het eigenlijk eerst ervaren, voordat ze een keuze kunnen maken welke sport en welke vereniging het beste voorzien in hun behoeften…
Meer informatie en inschrijven

Sporters met gedragsproblematiek

Als trainer-coach van sporters met gedragsproblematiek is het belangrijk om je eigen rol als trainer te herkennen en te erkennen. Naast dat je als trainer-coach last gevend gedrag herkent is het zaak om als trainer-coach te kunnen reflecteren op eigen handelen.
Meer informatie en inschrijven

Herkennen en voorkomen van seksuele intimidatie

Seksuele intimidatie en sport zouden eigenlijk niets met elkaar te maken moeten hebben. Toch vinden er helaas nog altijd incidenten plaats, variërend van seksueel getinte opmerkingen tot aanranding en zelfs verkrachting…
Meer informatie en inschrijven

Weerbaarheid voor trainers en coaches

Sport ís emotie, maar soms nemen emoties de overhand en is er sprake van verbaal of zelfs fysiek geweld. Je ziet het regelmatig op televisie, maar je herkent het ongetwijfeld ook vanuit situaties waar jijzelf als trainer, coach of teambegeleider bij bent geweest…
Meer informatie en inschrijven

Praktijkbegeleider

Praktijkbegeleiders zorgen dat trainer-coaches en instructeurs relevante en leerzame praktijkervaringen kunnen opdoen. Zeker het sportkader dat een opleiding of (bij)scholing volgt heeft baat bij een passende en veilige leeromgeving voor het uitvoeren van de praktijkopdrachten…
Meer informatie en inschrijven

Omgaan met sportongevallen en blessures

Voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt zeker voor sportblessures. Die kunnen acuut optreden (bijvoorbeeld door een botsing) maar ook langzaam inslijpen. Als je niet tijdig en adequaat ingrijpt, kunnen lichte pijnklachten uitgroeien…
Meer informatie en inschrijven 

Sporters met een auditieve/communicatieve beperking

Sporters met een auditieve/communicatieve beperking kunnen prima sporten. Een trainer-coach heeft echter wel met een aantal belangrijke zaken rekening te houden om een goede en uitgebalanceerde training te geven.
Meer informatie en inschrijven

Coach de coach

In deze scholing leer je als trainerscoach vanuit een coachende rol het beste te halen uit trainers en coaches, zodat (jeugd)sporters zich met nog meer plezier ontwikkelen. Meer informatie en inschrijven

Advies op sporttechnisch beleid

Naast het geven van trainingen en coachen heeft de trainer-coach op niveau 4 ook andere belangrijke functies binnen de organisatie. Als professional staat hij met beide benen in de organisatie en heeft hij een goed beeld van wat er speelt.
Meer informatie en inschrijven

Visueel Leren

Wat akoestische feedback voor de musicus is visuele feedback is voor de sporter. Vaak blijkt visuele feedback een (letterlijke) eyeopener te zijn: de trainer doet een fout voor of toont een video-opname van de uitgevoerde activiteit.  Dat dit vaak een doorbraak geeft, heeft te maken met het feit dat een sporter zijn eigen fouten niet meer voelt.
Meer informatie en inschrijven