Categorieën
Uncategorized

Korfbaltrainersopleiding niveau 4

In september 2016 gaat de opleiding Korfbaltrainer 4 weer van start. Leden die graag een stap omhoog willen zetten op de trainersladder, kunnen zich hiervoor tot half juni aanmelden.

Doel
Uitgangspunt van de opleiding is dat u wordt opgeleid voor de functie van hoofdcoach bij een club. Een hoofdcoach die ook verantwoording draagt voor het sporttechnische beleid van de club, de aansturing van het overige sporttechnische kader van de club, het managen van een begeleidingsteam en de scouting.

Opleidingsduur
Er zijn twintig centrale bijeenkomsten centraal in het land. (Zo veel als mogelijk een vrijdagavond met aansluitend een zaterdagochtend). De cursus duurt van september tot mei. Daarnaast vindt een groot deel van de opleiding plaats op de werkvloer, waar de cursist begeleid wordt door een praktijkbegeleider.

Toelatingseisen
Om de cursus te volgen is het noodzakelijk daadwerkelijk actief te zijn als coach bij een standaardteam op minimaal het niveau van de derde klasse, of een stageplaats te realiseren bij een club op minimaal overgangsklassenniveau, waar daadwerkelijk training gegeven kan worden en wedstrijden kunnen worden gecoacht van het tweede team.

De verplichte vooropleiding is een diploma Korfbaltrainer (oude stijl), Korfbaltrainer 3 (nieuwe stijl), of ALO in combinatie met korfbaltrainerservaring. Er bestaat de mogelijkheid uitzonderingen te maken op basis van eerder verworven competenties.

Minimum aantal deelnemers
Om efficiënt en effectief een cursus te kunnen geven is het minimale aantal cursisten: 8

Inhoud
Korfbaltrainer 4 is opgehangen aan de volgende zes proeven van bekwaamheid:
1. Het geven van training
a. Het opstellen van een portfolio met daarin een jaarplan en daarvan afgeleide trainingen;
b. Een praktijkbeoordeling die bestaat uit een planningsinterview, het geven van een training en een reflectie-interview;
2. Het coachen van een wedstrijd
a. Het opstellen van een portfolio waarmee u aantoont competent te zijn in het analyseren van wedstrijden;
b. Een praktijkbeoordeling die bestaat uit het coachen van een wedstrijd en een reflectie-interview;
3. Ontwikkelen en uitvoeren van sporttechnisch beleid
a. Het opstellen van een portfolio waarmee u aantoont competent te zijn ten aanzien van het ontwikkelen, uitvoeren, evalueren en bijstellen van sporttechnisch beleid;
b. Een praktijkbeoordeling die bestaat uit een reflectie-interview;
4. Bevorderen van competentie ontwikkeling van sportkader (korfbalkennis enkorfbalmethodiek)
a. Het houden van een begeleidingsgesprek;
b. Een reflectie-interview;
5. Samenwerking begeleidingsteam en onderhouden externe contacten
a. Het opstellen van een portfolio waarmee u aantoont competent te zijn ten aanzien van het samenwerken met het begeleidingsteam en het onderhouden van externe contacten;
6. Het scouten van korfballers
a. Het opstellen van een portfolio waarmee u aantoont competent te zijn ten aanzien van het scouten van korfballers.

Lesmateriaal
– Reader Korfbal in Zicht;
– Korfbal, samen scoren;
– Eenvoudige korfbalvormen;
– Korfbalconcepten;
– Cursistenmap KT4.
Het cursusmateriaal wordt op de eerste bijeenkomst uitgereikt.

Proeve van Bekwaamheid + Certificaat
De Proeve van Bekwaamheid bestaat uit de beoordeling door de docent(en) van het porfolio van de cursist. Het portfolio is de verzameling van uitgewerkte opdrachten dat laat zien dat de cursist in staat is om als KorfbalTrainer 4 te fungeren. Na een voldoende beoordeling van het portfolio moet de cursist op een examen laten zien dat hij een training kan geven en een ploeg kan begeleiden. De beoordeling vindt plaats tijdens een training aan de eigen ploeg + een beoordeling van het coachen tijdens een competitiewedstrijd.

Als het portfolio als onvoldoende wordt beoordeeld geeft de docent aan welke onderdelen van het portfolio opnieuw moeten worden gedaan. Indien ook de twee beoordeling van het portfolio als onvoldoende wordt aangemerkt heeft de kandidaat geen recht op nog een derde beoordeling.
De cursist heeft één herkansing voor het praktijkexamen. Mocht de cursist wederom niet slagen dan kan hij zich opnieuw aanmelden voor de betreffende opleiding en dient dan het cursusgeld (nogmaals) te betalen.

Het KNKV reikt aan de cursisten, die hebben voldaan aan de eisen het certificaat Korfbaltrainer 4 uit.

Aanmelden + betalen
U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar opleidingen@knkv.nl o.v.v. naam en sportlinknummer.

De kosten zijn per deelnemer € 1.250,-

Bij voldoende deelname zal in het seizoen 2015 – 2016 (in september) de opleiding Korfbaltrainer 4 van start gaan. De cursus zal gehouden worden op het KNVB-sportcentrum in Zeist. Voor meer informatie kunt u mailen naaropleidingen@knkv.nl.