Complimenten-Check: hoe doe jij het?

Wat denk jij: kun je je kind te veel complimenten geven? Je zou bijna denken van niet. Je ziet een kind haast groeien als hij hoort dat hij iets goed heeft gedaan. Een complimentje zorgt ervoor dat kinderen zich goed voelen, dat hun zelfvertrouwen groeit én het laat jezelf goed voelen. Complimenten bevorderen prestaties, zorgen ervoor dat kinderen makkelijker leren en ze helpen bij het creëren van een positieve sfeer. Allemaal waar, mits…

De manier waarop je complimenten geeft is heel belangrijk. De positieve effecten bereik je het makkelijkst als je je aan deze Complimenten-Checklist houdt:

1. Regelmatig en gemeend

Complimenteer je kind regelmatig. Als je het willekeurig doet kan een compliment zijn kracht verliezen. Je kind kan afhankelijk worden bij alles wat het doet, of juist onzeker als je een keertje niets zegt. Zorg er ook voor dat je het meent. Een kind weet vaak goed wanneer het iets niet zo goed heeft gedaan. Probeer je kind dan niet op te hemelen, maar ga juist het gesprek aan. Wat vond je kind niet goed en hoe kan het de volgende keer beter gaan?

2. Concreet en beschrijvend prijzen

Beschrijf concreet het gedrag dat je wilt belonen. Probeer niet zogenaamde ‘halleluja’-complimenten te geven. Maak duidelijk wat je precies goed vindt. Denk bijvoorbeeld aan: “Doordat je de tijd nam om goed te kijken naar je medespelers kon je de pass geven die tot een doelpunt heeft geleid.” Een kind weet zo precies wat het goed heeft gedaan en kan het dus nog een keer doen. Dat is voor het zelfvertrouwen veel effectiever.

3. Gedragsgericht en niet persoonsgericht

Complimenten die gericht zijn op gedrag (‘je hebt hard je best gedaan’, ‘ik zag dat je je echt concentreerde’) blijken veel effectiever dan complimenten gericht op de persoon. Gedragsgerichte complimentjes zeggen iets over wat een kind er zelf voor heeft gedaan. Op persoonsgerichte complimenten (‘wat ben je slim’, ‘wat ben je geweldig’) heeft een kind geen grip, je hebt het of je hebt het niet. Dat kan onzekerheid veroorzaken of versterken.

4. Kijk naar proces in plaats van resultaat

Sport gaat om de ontwikkeling van je kind. De winst is een mooie beloning, maar de wijze waarop een kind tot een resultaat komt is veel belangrijker. Benadruk de vooruitgang in dat proces, niet alleen de winst of doelpunten. Je kind kan zijn beste wedstrijd van het jaar spelen, maar de tegenstander kan toch nét iets beter zijn.

5. Prijs in kleine stappen

Deze komt overeen met tip 4. Wacht niet tot je kind iets helemaal onder de knie heeft. In het proces is al vooruitgang te zien. Benoem dat ook.

6. Vergelijk kinderen met zichzelf en niet met elkaar

Heel vanzelfsprekend eigenlijk: je motiveert kinderen het beste door ze met zichzelf en hun eigen proces te vergelijken. Zo hebben zij grip op hun eigen ontwikkeling. 

7. Beloof geen beloningen

Beloof kinderen geen geld of traktaties bij elk punt of een gewonnen toernooi. Een kind leert zo alleen aan zichzelf te denken én leert dat alleen het resultaat telt.

Meer weten over effectief complimenteren? Informeer dan bij jouw sportbond voor de thema-avond Lang leve de sportouder op jouw vereniging.

Jack’s list:

  • Geef je kind regelmatig complimentjes
  • Meen wat je zegt en beschrijf welk gedrag je zo goed vindt
  • Focus op het proces in plaats van op het resultaat

Bron: TV Sportplezier


Geplaatst

in

door

%d bloggers liken dit: