We hebben weer een District Bestuur (a.i.)

Van het KNKV: Hadden we na de district bijeenkomst van 4 juni nog een duidelijke kater, omdat daarin nogal duidelijk werd dat de district organisatie van Noord-West niet erg levend meer was, is de situatie nu in een zeer positieve flow gekomen!

De meedenkavond begin september was hiervan het eerste startpunt! Alle verenigingen van Noord-West waren uitgenodigd en de opkomst was verrassend goed! Betrokkenheid, interesse, maar ook vragen en opmerkingen alom! Met veel positieve energie al gevolg.

Gert-Jan Kraaijeveld nam de aanwezigen die avond mee in de richting die we als KNKV ingeslagen zijn vooral ook met het onderdeel Vereniging Centraal en de toegevoegde waarde van een district organisatie hier in. District Zuid-West lichtte hier ook hun werkwijze toe. Iedereen voelde zich vrij om vragen te stellen en de discussies verliepen in een goede sfeer!
Een kant en klare oplossing hebben we die avond niet bereikt maar vanuit de groep kwam het voorstel een “denktank” te gaan vormen met als doel:

Onderzoek en beoordeel de rol die het districtsbestuur in de districtsorganisatie kan en moet gaan spelen. Met in het achterhoofd houdend dat opheffen van het districtsbestuur in principe geen optie is, mits er een statuten wijziging voorgesteld en aangenomen wordt die voorziet in het opheffen van het districtsbestuur.

De denktank is gevormd uit een aantal bereidwillige personen die bij de meedenkavond aanwezig waren aangevuld met 2 bondsraadsleden. De denktank bestond uit de volgende personen:

Barbara Bakker: Accountmanager District Noord West
Sietze Fokkema: Demissionair bestuurslid district Noord West
Erik Kraaij: Bondsraadslid
Jos Timmer: Bondsraadslid
Egbert Smouter, Verenigingsafgevaardigde (EKVA)
Enrico Mud, Verenigingsafgevaardigde (TOP)
Anja Vermeulen, Verenigingsafgevaardigde (VZOD)

Tijdens deze sessie met de denktank is het belang van de district organisatie onderschreven met name voor de verbinding met de verenigingen.

En daar staan we dan nu! Met een nieuw District Bestuur, een Interim District Bestuur! Wat goed

Dit bestuur, maximaal voor een jaar, gaat verder met de opdracht: het in kaart brengen van de organisatie structuur en het vaststellen van de definitieve taken rollen binnen het district Noord West. De bondsraadsleden zullen uiteraard aangehaakt blijven.

Wie vormen dan dat enthousiaste interim District Bestuur?

Anja Vermeulen (secretaris) van VZOD
Enrico Mud (penningmeester en algemeen lid) van TOP/Quoratio
Egbert Smouter (algemeen lid) van EKVA
Sietze Fokkema (voorzitter) van VZOD

Deze situatie zal dus voor maximaal 1 jaar zijn. Het is de bedoeling dat na dat jaar er een plan gereed is, als ook een werkende districtsorganisatie met volledige bemensing op de belangrijke posities binnen die organisatie, o.a. een districtsbestuur, bondsraadsleden en regiocoördinatoren. Waarbij het uitgangspunt de vereniging centraal zal zijn.

Het interim District Bestuur sluit aan bij de landelijke bijeenkomsten voor District Besturen waarin gezamenlijk invulling gegeven gaat worden aan de Vereniging Centraal. 2 november a.s. is hiervan de 2e bijeenkomst in Zeist.

Ook zal het District Bestuur aansluiten bij de regio overleggen, bondsraad en andere evenementen en de lopende zaken oppakken. Jullie als verenigingen gaan ze vast de komende tijd tegenkomen.

Om de komende periode flinke stappen te kunnen zetten richting de te maken plannen is er een cyclus afgesproken van een 3 wekelijks District Bestuur overleg waarin zij duidelijkheid willen krijgen en een aanzet aan de vormgeving willen maken.

En, tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op vrijdag 8 januari 2016 stellen zij zich aan jullie voor en presenteren zij hun plannen voor het komende jaar. Plannen ten behoeve van de verenigingen in het district, gekoppeld aan de Vereniging Centraal.

Schrijf die datum van in je agenda!

Enrico, Sietze, Egbert en Anja komen graag in contact met jullie, verenigingen. Heb je vragen, opmerkingen of tips? Het District Bestuur is bereikbaar via: secretariaat.dbnw@knkv.net.

Wij wensen het interim District Bestuur, samen met de verenigingen veel succes en plezier hierin!


Geplaatst

in

door

%d bloggers liken dit: