Categorieën
Uncategorized

Veilig sporten

Sporten is leuk en Lynx korfbal vind dat dit leuk moet blijven. Daarom heeft Lynx een vrijwilligersbeleid dat gericht is op het creeren van een veilige omgeving voor onze jonge sporters.

Aan het einde van het veldseizoen hebben wij daarom aan alle trainers gevraagd of zij een verklaring omtrent het gedrag aan willen vragen bij de Gemeente. De gemeente controleerd dan of een trainer in aanraking is geweest met justitie en of dit een beperking is bij het uitoefenen van zijn/haar functie. Zowel wij als onze vrijwilligers zelf gaan er van uit dat iedereen deze test met vlag en wimpel zal doorstaan.

Deze week lezen we verontrustende berichten in de krant over vrijwilligers bij (sport)verenigingen. Wij als vereniging willen, samen met u, er voor zorgen dat dit soort incidenten niet bij onze vereniging voorkomen. Mocht u een vermoeden hebben dat iets niet klopt, aarzelt u dan niet om richting bestuur, trainer of teamouder te stappen en uw vermoedens uit te spreken. Hoe moeilijk u dit ook vindt ten opzichte van iemand die u kent (en vertrouwd). 

Wat is een VOG?
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat iemands gedrag geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan of het verrichten van vrijwilligerswerk bij een sportvereniging. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag.

Waarom is een VOG in de sport belangrijk?
Het is belangrijk dat iedereen, en met name minderjarigen en kwetsbare groepen, veilig kan sporten bij de sportvereniging. Om de kans op Seksuele Intimidatie (SI) te verminderen, kunnen verenigingsbestuurders verschillende maatregelen nemen.

Eén van deze maatregelen is het vragen van een VOG van personen die een functie binnen de vereniging uitoefenen. Door een VOG te vragen, verkrijgt u meer zekerheid over het verleden van bijvoorbeeld een nieuwe trainer, leider of verzorger. Hoewel het verplicht stellen van een VOG het voordoen van ongewenst gedrag nooit volledig kan uitsluiten, is het wel een goede manier om als vereniging te laten zien dat je een veilig sportklimaat serieus neemt.

 

 

%d bloggers liken dit: